Samen met ouders op weg naar resultaat

Samen met ouders
op weg naar resultaat

Samen met de nieuwste
leermiddelen aan het werk

Samen met plezier
volop in beweging

Samen ondernemend
en modern voorbereiden
op de toekomst

Samen de maatschappij
vol vertrouwen tegemoet

De personeelsbezetting in cursusjaar 2021 – 2022
Managementteam
DS1_6484

Directeur
Mw. T. Terheijden- Schuld

DS1_6463

Adjunct directeur
Mw. I. Timmer

DS1_5906

Intern begeleider groep 1-2
Mw. S. Kruijs

DS1_6814

Intern begeleider groep 3 t/m 8
Mw. J. Martina

DS1_5568

Coördinator groepen 1-2
Mw. E. de Kok

DS1_6239

Coördinator groepen 3 t/m 5
Mw. S. Erkelens

DS1_6489

Coördinator groepen 6 t/m 8
Mw. S. Huyskes

De groepsbezetting
DS1_5906

Groep 1/2 A
Mw. S. Kruijs

DS1_5902

Groep 1/2 A
Mw. Y. IJsselsteijn

DS1_5568

Groep 1/2 B
Mw. E. de Kok

DS1_5592

Groep 1/2 B
Mw. D. Sliep

DS1_5985

Groep 1/2 C
Mw. A. Sterkman

DS1_5906

Groep 1D

Mw. S. Kruijs

gravatar

Groep 1D
Mw. C. Mulderink

DS1_6077

Groep 3A
Mw. M. van de Veen

DS1_6072

Groep 3A
Mw. S. Blok

DS1_5920

Groep 3B
Mw. V. Mangalie

gravatar

Groep 4A
Mw. R. Buijsman

DS1_6156

Groep 4A
Mw. M. Zijlstra

DS1_6239

Groep 4B
Mw. S. Erkelens

DS1_6233

Groep 4B
Mw. N. Valentijn

DS1_6321

Groep 5A
Mw. G. Sedney

DS1_6399

Groep 5B
Mw. G. van Zeijl

DIN_7550

Groep 5B

Dhr. M. van Steenbergen

DS1_6554

Groep 6A
Mw. C. van Duivenbooden

DS1_6489

Groep 6B
Mevr. S. Huyskes

DS1_6619

Groep 7
Dhr. J. Breedijk

gravatar

Groep 8
Dhr. J. van Cappellen

DS1_6484

Groep 8
Mw. T. Terheijden

DS1_6708

Groep 8
Mw. R. Berkhout

DS1_6556

Groep 8 
Dhr. R. Otto

Onderwijsondersteuning
DS1_5592

Ondersteuning groep 1 en 2
Mw. D. Sliep

DS1_6941

Ondersteuning rekenen groep 3 t/m 8
Mw. W. van Aart

DS1_6233

Ondersteuning groep 4 en 5
Mw. N. Valentijn

Team_28

Ondersteuning vanuit PPO
Mw. M. van Putten

DS1_6810

Pedagogisch conciërge
Mw. N. Rosalina

Specialisatie binnen onze school
DS1_6239

Mw. S. Erkelens
ICT-coördinatie
Rekenspecialist

DS1_6233

Mw. N. Valentijn
Ouderconsulent

DS1_6814

Mw. J. Martina
Aandachtsfunctionaris

DS1_6484

Mw. T. Terheijden
Preventie medewerker

DS1_5906

Mw. S. Kruijs
Vertrouwenspersoon

DS1_6399

Mw. G. van Zeijl
Kunst en Cultuur Coördinator

gravatar

Dhr. R. van Baarlen
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

DS1_6077

Mw. M. van der Veen
Taalspecialist

MAB_8312

Mw. I. Bos
Taalspecialist

DS1_6554

Mw. C. van Duivenbooden
Anti pest coördinator

SMW2019

Mw. V. Westland
Schoolmaatschappelijk werk