Samen met ouders op weg naar resultaat

Samen met ouders
op weg naar resultaat

Samen met de nieuwste
leermiddelen aan het werk

Samen met plezier
volop in beweging

Samen ondernemend
en modern voorbereiden
op de toekomst

Samen de maatschappij
vol vertrouwen tegemoet

De personeelsbezetting in cursusjaar 2019 – 2020
Managementteam
T.Terheijden

Directeur
Mw. T. Terheijden- Schuld

I.Timmer

Adjunct directeur
Mw. I. Timmer

J.Mulder

Intern begeleider
Dhr. J. Mulder

Suzanne2019

Coördinator groepen 1-2
Mw. S. Kruijs

S.Erkelens

Coördinator groepen 3 t/m 5
Mw. S. Erkelens

R.Witteveen

Coördinator groepen 6 t/m 8
Mw. R. Witteveen

De groepsbezetting
Suzanne2019

Groep 1/2 A
Mw. S. Kruijs

Y.IJsselsteijn

Groep 1/2 A
Mw. Y. IJsselsteijn

S.Blok

Groep 1/2 B
Mw. S. Blok

M. van der Veen

Groep 1/2 B
Mw. M. van der Veen

A.Sterkman

Groep 1/2 C
Mw. A. Sterkman

Helma2019

Groep 1/2 C
Mw. E. Harteveld

E.deKok

Groep 1/2 D
Mw. E. de Kok

V.Mangalie

Groep 3
Mw. V. Mangalie

S.Erkelens

Groep 3-4
Mw. S. Erkelens

L.Rietdijk

Groep 3-4
Mw. L. Rietdijk

G.Sedney

Groep 4
Mw. G. Sedney

J.Breedijk

Groep 5
Dhr. J. Breedijk

G.vanZeijl

Groep 6A
Mw. G. van Zeijl

L.deMan

Groep 6A
Mw. L. de Man

C.vanDuijvenbooden

Groep 6B
Mw. C. van Duijvenbooden

M.Hogeweg

Groep 6B
Mw. M. Hogeweg

I.Bos

Groep 7
Mw. I. Bos

R.Witteveen

Groep 8
Mw. R. Witteveen

J.vanCappellen

Groep 8
Dhr. J. van Cappellen

Onderwijsondersteuning
J.Donker

Conciërge
Dhr. J. Donker

Administratie
Mw. C. van Dalen

Wilma2019

Onderwijsassistent
Mw. W. van Aart

N.Valentijn

Onderwijsassistent
Mw. N. Valentijn

Specialisatie binnen onze school
S.Erkelens

Mw. S. Erkelens
ICT-coördinatie
Rekenspecialist

L.deMan

Mw. L. de Man
ICT-coördinatie
Opleiden in de school
Begaafdenonderwijs

J.Mulder

Dhr. J. Mulder
Intern begeleider
Aandacht functionaris

T.Terheijden

Mw. T. Terheijden
Preventie functionaris

Suzanne2019

Mw. S. Kruijs
Vertrouwenspersoon
Ouderconsulent

J.vanCappellen

Dhr. J. van Cappellen
Taalspecialist

Team_15

Dhr. J. Muijser
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Begaafdenonderwijs

M.Hogeweg

Mw. M. Hogeweg
Vakleerkracht Muziek

M. van der Veen

Mw. M. van der Veen
Taalspecialist

I.Bos

Mw. I. Bos
Taalspecialist

R.Witteveen

Mw. R. Witteween
Anti-Pestcoördinator

N.Valentijn

Mw. N. Valentijn
Ouderconsulent

G.vanZeijl

Mw. G. van Zeijl
Kunst en Cultuur Coördinator