Samen met ouders op weg naar resultaat

Samen met ouders
op weg naar resultaat

Samen met de nieuwste
leermiddelen aan het werk

Samen met plezier
volop in beweging

Samen ondernemend
en modern voorbereiden
op de toekomst

Samen de maatschappij
vol vertrouwen tegemoet

De personeelsbezetting in cursusjaar 2021 – 2022
Managementteam
DIN_8065

Directeur
Mw. T. Terheijden- Schuld

MAB_8482

Adjunct directeur
Mw. I. Timmer

DIN_6949

Intern begeleider groep 1-2
Mw. S. Kruijs

DIN_8056

Intern begeleider groep 3 t/m 8
Mw. J. Martina

DIN_7266

Coördinator groepen 1-2
Mw. E. de Kok

DIN_7624

Coördinator groepen 3 t/m 5
Mw. S. Erkelens

DIN_7545

Coördinator groepen 6 t/m 8
Mw. M. Smelik

De groepsbezetting
DIN_6949

Groep 1/2 A
Mw. S. Kruijs

LIS_2730

Groep 1/2 A
Mw. Y. IJsselsteijn

DIN_7266

Groep 1/2 B
Mw. E. de Kok

MAB_8142

Groep 1/2 B
Mw. D. Sliep

DIN_7185

Groep 1/2 C
Mw. A. Sterkman

MAB_7494

Groep 3A
Mw. M. van de Veen

MAB_7492

Groep 3A
Mw. S. Blok

MAB_7713

Groep 3B
Mw. V. Mangalie

gravatar

Groep 4A
Mw. R. Buijsman

gravatar

Groep 4A
Mw. M. Zijlstra

DIN_7624

Groep 4B
Mw. S. Erkelens

MAB_8135

Groep 4B
Mw. N. Valentijn

DIN_7712

Groep 5A
Mw. G. Sedney

gravatar

Groep 5A
Dhr. Looij

DIN_7431

Groep 5B
Mw. G. van Zeijl

DIN_7550

Groep 5B

Dhr. M. van Steenbergen

DIN_8041

Groep 6A
Mw. C. van Duivenbooden

gravatar

Groep 6A
Dhr. R. Otto

gravatar

Groep 6B
Mevr. S. Huyskes

DIN_7955

Groep 7
Dhr. J. Breedijk

gravatar

Groep 7
Mw. S. van Peer

DIN_7545

Groep 8
Mw. M. Smelik

DIN_7626

Groep 8
Mw. R. Berkhout

Onderwijsondersteuning
MAB_8142

Ondersteuning groep 1 en 2
Mw. D. Sliep

Wilma2019

Ondersteuning rekenen groep 3 t/m 8
Mw. W. van Aart

MAB_8135

Ondersteuning groep 4 en 5
Mw. N. Valentijn

Team_28

Ondersteuning vanuit PPO
Mw. M. van Putten

DIN_8224

Pedagogisch conciërge
Mw. N. Rosalina

Specialisatie binnen onze school
DIN_7624

Mw. S. Erkelens
ICT-coördinatie
Rekenspecialist

MAB_8135

Mw. N. Valentijn
Ouderconsulent

DIN_8056

Mw. J. Martina
Aandachtsfunctionaris

DIN_8065

Mw. T. Terheijden
Preventie medewerker

DIN_6949

Mw. S. Kruijs
Vertrouwenspersoon

DIN_7431

Mw. G. van Zeijl
Kunst en Cultuur Coördinator

gravatar

Dhr. S. Zantvliet
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

gravatar

Dhr. R. van Baarlen
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

MAB_7494

Mw. M. van der Veen
Taalspecialist

MAB_8312

Mw. I. Bos
Taalspecialist

DIN_8041

Mw. C. van Duivenbooden
Anti pest coördinator